Privacyverklaring ToertochtDZB.nl

ToertochtDZB.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat deze gegevens veilig worden opgeslagen.

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze toertochten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bevatten. We verzamelen deze gegevens om uw inschrijving te verwerken en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen rondom de toertocht. Verder kunnen we ook gegevens verzamelen over uw surfgedrag op onze website, zoals welke pagina’s u heeft bezocht en welke zoekopdrachten u heeft uitgevoerd.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit betekent dat we uw gegevens gebruiken om uw inschrijving voor een toertocht te verwerken en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren en om u relevante informatie te sturen over onze toertochten en gerelateerde producten en diensten.

Opslag van persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens veilig op in onze database. We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. We nemen alle redelijke maatregelen om te voorkomen dat uw gegevens verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens

ToertochtDZB.nl zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. In sommige gevallen kunnen we wel gebruikmaken van derde partijen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of het afhandelen van betalingen. In dat geval zorgen we ervoor dat deze partijen voldoen aan de AVG-wetgeving en uw gegevens veilig opslaan.

Cookies

ToertochtDZB.nl maakt gebruik van cookies om uw gebruik van onze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. We gebruiken cookies om uw voorkeuren te onthouden en om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. U kunt cookies altijd uitschakelen in uw browserinstellingen.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben op verzameld en verwerkt, en waarvoor we deze gebruiken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen aan een andere partij. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Beveiliging van persoonsgegevens

ToertochtDZB.nl neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt alle redelijke maatregelen om te voorkomen dat uw gegevens verloren gaan, worden misbruikt of onrechtmatig worden verwerkt. We gebruiken onder andere beveiligde servers en SSL-encryptie om uw gegevens veilig op te slaan en te versturen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

ToertochtDZB.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via info@toertochtdzb.nl of via het volgende adres:
ToertochtDZB.nl
Walkvat 54
5131 GH Alphen Nbr
Nederland
info@toertochtdzb.nl